Atrybucja grafik (PL)

Grafiki wektorowe użyte na tej stronie pochodzą z serwisu www.freepik.com. Zgodnie z wymogiem zawartym w licencji przy każdym z nich umieszczamy tutaj ich atrybucje - uznanie autorstwa.
Ponad to jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy wszystkim autorom tych prac za to, że podzielili się nimi i wyrazili zgodę na ich używanie do własnych celów.

Dziękuję !

Photos attribute (EN)

The vector graphics used on this website come from www.freepik.com. According to term of licence we placed here photo attribution for every of used on this website.
Secondly we are really grateful to all of the authors for letting us share it on our website.

Thank you !

Links: